Hatályos: 2023. június 21

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja és hatálya

Az EUROPOLIS City Gate Ingatlanberuházási Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; cégjegyzékszáma: 01-09-680957; a továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglaltak szerint kezeli a honlapra (https://citygate.hu/hu/; a továbbiakban: „Honlap”) látogatók személyes adatait és garantálja azok biztonságát az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, és kérdés, illetve kérés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címeken:

EUROPOLIS City Gate Ingatlanberuházási Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
E-mail cím: office@caimmo.hu
Telefon: +36 1 501 2800

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: dsb@caimmo.com.

Az Adatkezelő mellett a személyes adatokat a következő – az Adatkezelő megbízásából és nevében eljáró – adatfeldolgozók is kezelik:

 • IACD Systemhaus GmbH (székhely: Höherweg 270, 40231 Düsseldorf, Németország; e-mail cím: hostmaster@iacd.net; telefonszám: +49(0)211 779280–0), mint webtárhelyszolgáltatást biztosító társaság;
 • Cushman & Wakefield Kft. (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 5.; cégjegyzékszám: 01-09-263277) és az ESTON International Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 5. em.; cégjegyzékszám: 01-09-391659) mint a bérebadásban közreműködő ügynökségek (a továbbiakban: „Bérbeadó Ügynökségek”).

A sütik kezelésével kapcsolatban bővebb információt az alábbi linkre kattintva találhat: süti  szabályzat.

A Tájékoztatót az Adatkezelő egyoldalúan bármikor módosíthatja, és a módosítás a közzététellel válik hatályossá.

 

 1. Kapcsolatfelvétel

A látogató a Honlapon megtalálható elérhetőségek bármelyikén, illetve az ,,Írjon nekünk” gombra kattintva felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel. A megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő, a Bérbeadó Ügynökségek, továbbá a CA Immo Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; cégjegyzékszám: 01-09-726650) mint az Adatkezelő cégcsoportjába tartozó vállalat, valamint – munkakörükkel összefüggésben – a jelen pont szerinti vállalatok munkavállalói ismerhetik meg. A látogató személyes adatait egyebekben harmadik személynek – a jogszabályi, bírósági vagy hatósági kötelezés eseteit kivéve – nem adjuk át.

 • Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő megválaszolhassa az általa üzemeltetett ingatlan bérbevételével kapcsolatos látogatói kérdést, illetve ezzel kapcsolatban az ilyen jellegű megkeresésre személyre szabott ajánlatot küldjön a látogató részére. 
 • Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti „hozzájárulás”. 
 • Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: a látogató neve, e-mail címe, telefonszáma és az érdeklődés tárgya, leírása. 
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: Az Adatkezelő a látogató személyes adatait a megkeresés megválaszolását követő 30 napig kezeli, ezt követően pedig törli azokat. 
 • A hozzájárulás visszavonása: A látogató a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja a következő linkre kattintással: hozzájárulás visszavonása; vagy az Adatkezelő, illetve annak adatvédelmi tisztviselője részére küldött ilyen tárgyú üzenettel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 1. Google Térkép

Az irodaház elhelyezkedésével és megközelíthetőségével kapcsolatos teljes körűbb tájékozódás érdekében az Adatkezelő beillesztette a Honlapra a Google Térkép szolgáltatást. A Google Térkép használatával a Google (ideértve a Google LLC-t és a Google Ireland Limited-et) különböző személyes adatokat gyűjthet a látogatóról (például IP-cím, keresési találatok), valamint azokat az Európai Unió területén kívülre (például az Egyesült Államokba) továbbíthatja. Ezeket a személyes adatokat a Google (mint önálló adatkezelő) a saját termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében kezeli, amely adatkezelésre az Adatkezelőnek nincs ráhatása. A Google adatkezeléséről további információk itt találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

 

 1. LinkedIn

A látogatók kényelmének biztosítása érdekében az Adatkezelő beillesztette a Honlapra a cégcsoportjához tartozó „CA Immobilien Anlagen AG (Ca Immo)” vállalkozás LinkedIn profiljára mutató gombját. A gombra való kattintással a látogató a LinkedIn honlapjára kerül, ahol a Linkedin (mint önálló adatkezelő) a saját termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében különböző személyes adatokat gyűjthet a látogatóról, amely adatkezelésre az Adatkezelőnek nincs ráhatása. A LinkedIn adatkezeléséről további információk itt találhatók: https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy.

 

 1. A látogató adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
 •  Hozzáféréshez való jog: A látogató tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezelésének körülményeiről, valamint hozzáférést kaphat ezen személyes adatokhoz. 
 • Helyesbítéshez való jog: A látogató kérheti az Adatkezelőtől a pontatlanul rögzített személyes adatainak kijavítását vagy kiegészítését. 
 • Törléshez való jog: A látogató kérheti az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatainak törlését. Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a látogatót, ha az adattörlésnek bármilyen akadálya lenne. 
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: A látogató kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a személyes adatai pontosságát, vagy az egyébként törlendő személyes adatokra mégis szüksége lenne (például a saját jogi igényei érvényesítéséhez), vagy ha az alábbiak szerint tiltakozott az adatkezelése ellen. 
 • Adathordozhatósághoz való jog: A látogató kérheti, hogy az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa elektronikus úton, ha az Adatkezelő ezeket automatizáltan kezeli. Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a látogatót, ha az adattovábbításnak bármilyen akadálya lenne. 
 • Tiltakozáshoz való jog: A látogató tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a látogató személyes adatait a látogatónak címzett reklám, szerződéskötésre szóló ajánlat vagy hasonló üzletszerző üzenet küldésére használná. 
 • Panasztétel joga: A látogató jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu). 
 • Bírósághoz fordulás joga: A látogató jogosult (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez (bírósághoz) fordulni akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő az adatkezelés során megsértette a látogató jogait.

 

 1. További adatkezelések

Az irodaház tulajdonosa által, de a Weboldaltól függetlenül végzett további adatkezelésekről a https://www.caimmo.hu/hu/adat-vedelem weblap „további információk” aloldalán találhat információkat.